Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Çalgı ve ses en büyük uyuşumdur müzikte;her çalgı kendine has özellikte bir sese sahiptir.Kendi aralarında gruplara ayrılırlar.Vurmalı,üflemeli,yaylı ve  ritimli sazlar olmak üzere ayrı ayrı kollardadırlar.Aslında her biri çekirdek bir aileyi oluştururlar.(anne,baba ve çoçuklar) Müzikte kullandığımız enstrumanların hepsinde bir ahenk vardır.

.

ÇALGI VE SES TOPLULUKLARI | Ses toplulukları
| Üflemeli  sazlar | Yaylı sazlar
| Ritimli sazlar
| Repertuar çalışması